Różnice pomiędzy podejściem Lean a Agile Management

Lean Management i Agile Management to dwie popularne metodologie zarządzania,  dążące do zwiększenia efektywności i elastyczności,które jednak różnią się podejściem do zarządzania projektami i procesami. Podjęliśmy się opisania różnic pomiędzy nimi.

  Lean Management wywodzi się z narzędzi i zasad Toyota Production System (TPS) w Japonii w latach 50. XX wieku. I ma zastosowanie głównie w produkcji, ale także w usługach i administracji. Natomiast Agile Management powstał w 2001 roku jako odpowiedź na potrzeby szybko rozwijającego się rynku programistycznego i w takiej branży początkowo miał zastosowanie. 

Oto podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami:

 

LeanAgile
Kluczowe zasady
 • Eliminacja marnotrawstwa: Usuwanie wszelkich działań, które nie dodają wartości dla klienta.
 • Ciągłe doskonalenie (Kaizen): Stałe dążenie do poprawy procesów i produktów.
 • Zarządzanie wizualne: Używanie narzędzi wizualnych do monitorowania procesów i wyników.
 • Just-In-Time (JIT): Produkowanie dokładnie tego, co jest potrzebne, kiedy jest potrzebne, i w odpowiednich ilościach.
 • Iteracyjność i inkrementalność: Praca w krótkich cyklach (iteracjach) z regularnymi dostawami wartości.
 • Zespoły samoorganizujące się: Zespoły mają autonomię w podejmowaniu decyzji i organizacji pracy.
 • Bezpośrednia komunikacja: Preferowanie twarzą w twarz komunikacji nad dokumentacją.
 • Adaptacyjność: Elastyczność i szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania i warunki.
Metody i narzędzia
 • 5S: System organizacji miejsca pracy w celu poprawy jego bezpieczeństwa.
 • Kanban: Metoda zarządzania przepływem pracy, aby każda jednostka produkowała dokładnie tyle ile jest w danym momencie potrzebne.
 • Value Stream Mapping: Analiza i optymalizacja przepływu wartości.
 • Scrum: Framework do zarządzania pracą w zespole, z rolami takimi jak Scrum Master i Product Owner.
 • Kanban: Używany także w Agile do zarządzania przepływem zadań.
 • XP (Extreme Programming): Metodyka rozwoju oprogramowania z naciskiem na techniczne doskonalenie.
Cechy charakterystyczne
 • Stabilność i standaryzacja: Skupienie na stabilnych, powtarzalnych procesach.
 • Minimalizacja zapasów: Utrzymywanie minimalnych zapasów w celu redukcji kosztów i marnotrawstwa.
 • Elastyczność: Możliwość dostosowywania się do zmian w wymaganiach i otoczeniu.
 • Częste dostarczanie wartości: Regularne dostarczanie działających wersji produktu.
 • Interakcje z klientem: Częste zaangażowanie klienta w procesy planowania i przeglądu.

 

Podsumowując

Obie metodologie różnią się w kontekście celu i podejścia:

 • Lean Management skupia się na eliminacji marnotrawstwa i doskonaleniu procesów, głównie w kontekście produkcji.
 • Agile Management skupia się na elastyczności, szybkim dostarczaniu wartości i adaptacji do zmieniających się wymagań, głównie w kontekście rozwoju oprogramowania.

Jeśli chodzi o procesy i strukturę:

 • Lean Management preferuje stabilne i standaryzowane procesy, z naciskiem na długoterminowe doskonalenie.
 • natomiast Agile Management stosuje krótkie iteracje i regularne dostarczanie wartości, z naciskiem na szybkie reagowanie na zmiany.

Pod kątem organizacji zespołów:

 • Lean Management stawia na bardziej hierarchiczne struktury z wyraźnie zdefiniowanymi rolami.
 • W porównaniu do dużej swobody w podejściu Agile Management gdzie  posiadają dużą autonomię w samoorganizowaniu się.

Obie metodologie mogą być komplementarne i stosowane równocześnie w różnych kontekstach, aby zmaksymalizować efektywność organizacji.

Autor:

Ewelina Wysocka, Project Manager w pracujmniej.pl. Uwielbia czytać książki i porządkować zawartą w nich wiedzę w przystępny sposób  dlatego w naszym zespole zajmuje się tworzeniem treści. Odpowiada również za organizację projektów szkoleniowych. Oprócz zainteresowania psychologią i rozwojem osobistym jej pasją jest biohacking.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn