Co nas motywuje czyli zestawienie teorii potrzeb

Podczas naszych szkoleń liderzy często zadają pytanie “Co tak naprawdę motywuje pracowników?”. Istnieje kilka teorii, które mierzą się z tym zagadnieniem i próbują usystematyzować te potrzeby.

 Oto kilka z nich:

 

Teoria potrzeb ERG wyróżnia 3 grupy hierarchiczne potrzeb:

 

  1. Egzystencjalne (fizjologiczne i materialne warunki życia). Zaspokajane przez wynagrodzenie, odpowiednie warunki i bezpieczeństwo pracy.
  2. Relacji/ kontaktów społecznych z ludźmi-zaspokajane poprzez pracę w zespole, przyjazna atmosferę itp.

      3.Rozwoju/wzrostu osobowego – jest to wzbogacanie osobowości, samorealizacji. Zaspokajane przez możliwość doskonalenia umiejętności, awansu itp.

Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga tzw. motywacji i higieny

Pracownicy mogą być z pracy zadowoleni lub nie. Istnieją dwie grupy czynników wpływających na zadowolenie bądź jego brak. 

           Zredukować niezadowolenie mogą tzw. czynniki higieny:

             -polityka firmy,

              -nadzór,

              -stosunki międzyludzkie,

              -warunki pracy

              -świadczenia socjalne

               -życie osobiste

               -zajmowana pozycja.

Drugą grupą czynników są motywatory:

               -osiągnięcia,

                -uznanie,

                -awans,

                -możliwość rozwoju,

                -odpowiedzialność. 

Przynoszą one zadowolenie pracownika.

 

Teoria trychotomii potrzeb McClellanda proponuje 3 podstawowe potrzeby:

 

      1.Osiągnięcia-silna potrzeba osiągania wysokich wyników, realizacji celów, najlepiej tych stanowiących duże wyzwanie

  1. Władza-chęć wpływania na innych, kontrola otoczenia (pozytywnego lub negatywnego), posiadanie statusu społecznego
  2. Przynależność– kontakt z ludźmi, akceptacja z ich strony

 

Teoria czterech potrzeb emocjonalnych wg N.Nohria,B.Groysberg’a i L.E. Lee

      1.Potrzeba zdobywania-pozyskiwanie dóbr materialnych i niematerialnych

         Gdy potrzeba jest zaspokojona-człowiek jest szczęśliwy, jeśli nie-jest niezadowolony

      2.Potrzeba realizacji-budowanie ich z innymi ludźmi i grupami

      3.Potrzeba rozumienia-zrozumienie dotyczy otaczającego świata, nadanie mu sensu, wyjaśnienie pojęć i zjawisk

  1. Potrzeba obrony-ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi. Chodzi to o instynktowne działania mające na celu obronę dóbr, pomysłów przekonań. Jeśli potrzeba jest spełniona człowiek czuje się bezpiecznie, niezaspokojenie budzi niechęć i strach.

 

Teoria motywacji Reiss RM-najbardziej szczegółowa metoda określania motywacji pracowników.

Wyróżnia ona 16 podstawowych motywatorów człowieka. Są to:

 

1.Władza

2.Niezależność

3.Ciekawość

4.Uznanie

5.Porządek

6.Gromadzenie

7.Honor

8.Idealizm

9.Kontakty społeczne

10.Rodzina

11.Status

12.Rewanż

13.Piękno

14.Jedzenie

15.Aktywność fizyczna

16.Spokój

Każdy z nas odczuwa wszystkie z 16 motywatorów, ale z różnych natężeniem. Aby poznać naturalne predyspozycje i jego potencjał wypełnia się kwestionariusz składający się z 128 pytań. Powyższe motywatory opierają się na psychologii pozytywnej i przyjmują wartości od -2,00 do +2,00. Możliwych jest ponad 6 milionów kombinacji motywatorów. Test jest narzędziem diagnostycznym, pokazujących co i jakim stopniu motywuje człowieka. 

Jeśli czujesz, że chciałabyś/chciałbyś skorzystać z takiego narzędzia i dowiedzieć się więcej o motywacji Twojej lub Twoich pracowników zapraszamy do kontaktu  lub bezpośrednio do sklepu Profil motywacyjny Reiss Motivation Profile z sesją informacji zwrotnej – Pracuj mniej

Autor:

Ewelina Wysocka, Project Manager w pracujmniej.pl. Uwielbia czytać książki i porządkować zawartą w nich wiedzę w przystępny sposób  dlatego w naszym zespole zajmuje się tworzeniem treści. Odpowiada również za organizację projektów szkoleniowych. Oprócz zainteresowania psychologią i rozwojem osobistym jej pasją jest biohacking.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn