Przywództwo

Specjalizujemy się w rozwijaniu kompetencji

menadżerskich.

Pomagamy menadżerom skutecznie zarządzać. Dzięki

zastosowaniu prostych, zrozumiałych narzędzi

umożliwiamy naszym klientom szybki rozwój.

Przykładowe obszary projektów rozwojowych:

 • Szkoła menadżerów (kompleksowy program rozwojowy dla menadżerów trwający 7 dni szkoleniowych, zakończony egzaminem i certyfikacją menadżerską)
 • Szkolenia z wybranych kompetencji menadżerskich (na podstawie autorskich narzędzi m.in. delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej, prowadzenie rozmów okresowych, interwencje menadżerskie, zarządzanie emocjami i relacjami w zespole, rekrutacja)
 • Odporność psychiczna w pracy menadżera
 • Zarządzanie w zespole wielopokoleniowym
 • Zarządzanie w zespole wielokulturowym
 • Zarządzanie zespołem pracującym hybrydowo
 • Zarządzanie zespołem w kryzysie
 • Motywacja a zarządzanie – na podstawie modelu Reiss Motivation Provile
 • Zarządzanie przez indywidualizacje – na podstawie modelu Reiss Motivation Provile
 • Coaching jaki umiejętność menadżerska
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Mentoring menadżerski