Kompetencje sprzedażowe

W obszarze sprzedaży kluczowy jest dla nas szybki wpływ

naszych działań na wyniki sprzedażowe.

Korzystamy z autorskich narzędzi pomagających

handlowcom szybko wdrożyć nowe, skuteczne

rozwiązania.

Przykładowe obszary projektów rozwojowych:

  • Szkoła Handlowców (kompleksowy program rozwijający kompetencje sprzedażowe, m.in: budowanie relacji z klientami, badanie potrzeb, argumentowanie, reagowanie na obiekcje, domykanie procesu sprzedaży) oparta o autorskie narzędzia. Program trwa 7 dni szkoleniowych, kończy się egzaminem i certyfikacją.
  • Warsztaty tworzenia mapy produktów i klientów
  • Warsztaty kreowania argumentacji handlowej
  • Warsztaty kreowania marki
  • Treningi rozmów handlowych
  • Training on the job
  • Coaching i mentoring sprzedażowy