Optymalizacja i efektywność procesów

Pomagamy firmom, zespołom i jednostkom

optymalizować pracę w oparciu o podejście procesowe.

Kluczowe jest dla nas szybkie wdrożenie

rekomendowanych zmian oraz rzeczywiste pomiary

wskaźników biznesowych umożliwiające obserwację

wpływu zmian na rezultaty pracy.

Przykładowe obszary projektów rozwojowych:

  • Warsztaty decyzyjne dotyczące strategii
  • Warsztaty kreowania planów strategicznych działań
  • Warsztaty mapowania procesów
  • Określanie wskaźników procesowych
  • Mapowanie procesów zarządczych
  • Mapowanie wskaźników biznesowych
  • Mapowanie kluczowych kompetencji
  • Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Zarządzanie i optymalizacja procesów HR
  • Wdrażanie narzędzi do zarządzania projektami i zadaniami