Myślenie analityczne

Kiedy myślisz analitycznie? Gdzie może Ci się to przydać? I jak rozwijać tę ciekawą zdolność wymagającą szeregu umiejętności? O tym dzisiaj na naszym blogu.

Czym jest analityka i analityczne myślenie?

Analityka jest procesem wykrywania  i interpretacji znaczących wzorców w danych oraz komunikowania ich. Analiza jest  wyodrębnianiem części przedmiotu lub problemu w celu poznania go.

Myślenie analityczne jest to dzielenie przedmiotu lub problemu rozmyślań na mniejsze części, które następnie można zidentyfikować, przyporządkować do określonej kategorii i zanalizować celem uzyskania rozwiązania lub odpowiedzi.Analiza umożliwia nam zrozumienie struktury analizowanego przedmiotu lub problemu.

Cechy myślenia analitycznego:

-opiera się  na dowodach, a nie na emocjach.

-opiera się na zadawaniu pytań. 

-Szczegółowość.

-Metodyczność i analityczność

-Podnosi naszą zdolność do badania problemu.

-Uporządkowuje myśli z jasnością i dokładnością.

-Rozbija  problemu na mniejsze części w celu poznania jego struktury i możliwych wzajemnych powiązań.

-Identyfikuje istotne i nieistotne punkty problemu.

Co składa się na myślenie analityczne?

Na myślenie analityczne składa się: 

 • kreatywne myślenie, 
 • podejmowanie decyzji,
 • uczenie się, 
 • rozwiązywanie problemów,
 • myślenie systemowe.

Myślenie kreatywne to łatwość generowania nowych pomysłów, rozwiązywania problemów, często w alternatywny sposób.

Podejmowanie decyzji jest to umiejętność zauważania istotnych dla podejmowanej decyzji czynników, określania kryteriów wyboru,

Uczenie się-łatwość przyswajania nowych treści 

Rozwiązywanie problemów-efektywne i skuteczne oraz opierające się na potwierdzonych założeniach

Myślenie systemowe– rozumienie działania części składowych i ich wpływu na całość

Kilka przykładów procesów analitycznych:

 • Analiza danych jest  procesem wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji. Bazuje na gromadzeniu, segregowaniu, analizowaniu i interpretowaniu danych i może obejmować zarówno dane liczbowe, jak i dane jakościowe. Wykorzystywana jest np. w marketingu (m.in. Google Analitic-analiza zachowań użytkowników stron internetowych)
 • Analiza strategiczna (wg Encyklopedii zarządzania) jest zbiorem metod i technik, które powstały w odpowiedzi na potrzebę przewidywania zmian. Jej głównym celem jest określenie czynników, które będą wpływać na organizację w przyszłości oraz sformułowanie przyszłych strategii. Czynniki, podlegające analizie strategicznej, nieustannie zmieniają się w czasie. Dlatego jej proces jest złożony oraz ciągły.
 • Analiza dedukcyjna– rozumowanie w którym celem jest dojście do wniosków na podstawie wcześniej wyłonionych prawdziwych przesłanek W całości opiera się na przesłankach wewnętrznych, bez wprowadzania nowych pojęć czy twierdzeń.
 • Analiza porównawcza-porównywanie ze sobą dwóch lub więcej przedmiotów celem wyłonienia różnic analizowanych obiektów. Przykładem takiej analizy jest benchmarking stosowany przez przedsiębiorstwa w celu porównania procesów i praktyk we własnej firmie z tymi stosowanymi najlepszych w tej samej dziedzinie. Wynik analizy stosuje się jako punkt wyjściowy do procesu doskonalenia.
 • Analiza przyczynowo- skutkowa jest to poznanie mechanizmów funkcjonowania badanej całości przedmiotu poprzez wyselekcjonowanie interakcji czynników wpływających na niego oraz skutków jakie przynoszą lub mogą przynieść. Ma zastosowanie w identyfikacji możliwych przyczyn, klasyfikacji czynników wpływających na proces i analizy działań, które mogą być podjęte aby naprawić tę sytuację. 

W jakich sytuacjach jest potrzebne myślenie analityczne?

Zdolności analityczne przydadzą się wszędzie tam gdzie potrzebne jest rozłożenie skomplikowanego i dużego problemu na mniejsze części czy procesy , które są łatwiejsze do zrozumienie, a tym samym rozwiązania.

Przykładami branż w których cenione jest myślenie analityczne są:

Branża IT (programiście, deweloperzy, designerzy). Liczy się tutaj szybka reakcja na nowe trendy, szybkie wykrywanie i usuwanie błędów, kontakt i dostosowywanie się do zmiennych potrzeb klienta.

Branża finansowa( księgowi, brokerzy, bankierzy, analitycy finansowi). Ich decyzje mają bezpośredni wpływ na gospodarkę i rozwój dlatego pracownicy tej branży muszą stale doskonalić swoje analityczne umiejętności.

Branża kreatywna (agencje reklamowe i marketingowe).Nadążanie za nowymi trendami w reklamie i dostosowywanie ich do potrzeb klienta.

Dużymi umiejętnościami analitycznymi muszą się również wykazywać osoby na stanowiskach asystenckich. Zajmują się one duża ilością spraw związanych z organizacja i planowaniem, ustalaniem terminów spotkań oraz załatwianiem przeróżnych innych spraw.

Jak  rozwijać myślenie analityczne?

Niektóre osoby posiadające strikte ścisły umysł maja naturalna skłonność do myślenia anlitycznego. Nie wszyscy jednak się z tym rodzą. Na szczęście są sposoby aby wyćwiczyć te umiejętności w domowym zaciszu. Co możemy zrobić?

 1. Czytanie. Nie chodzi tutaj wyłącznie o czytanie literatury branżowej ale o czytanie książek w ogóle. mogą to być zarówno kryminały, jak i science fiction. Czytanie poszerza słownictwo, kompetencje językowe, poszerza nasz punkt widzenia i nasze horyzonty myślowe. Czytając poznajemy schematy myślowe autorów, postaci literackich, możemy spojrzeć na problem oczami innych ludzi.
 2. Regularna nauka. Ważne jest aby to było coś co nas interesuje, co jest nasza pasją. Czytajmy, oglądajmy, otaczajmy się wiedzą. To nie pozwoli naszym mózgom być biernymi i leniwymi. 
 3. Obserwacja. Może być to obserwacja ludzi w galerii handlowej, ptaków w parku czy obserwacja czegokolwiek ciekawego co wzmacnia w nas dostrzeganie schematów, łączenie faktów i wyciąganie wniosków.
 4. Prowadzenie dziennika jest świetnym sposobem na zapisywanie naszych codziennych obserwacji, schematów naszych myśli czy pewnych zdarzeń w naszym życiu. 
 5. Rozwiązywanie łamigłówek, sudoku, granie w gry logiczne i słowne. Zarówno te w formie papierowych gazetek, jak i w postaci aplikacji na telefon. 

Autor:

Ewelina Wysocka, Project Manager w pracujmniej.pl. Uwielbia czytać książki i porządkować zawartą w nich wiedzę w przystępny sposób  dlatego w naszym zespole zajmuje się tworzeniem treści. Odpowiada również za organizację projektów szkoleniowych. Oprócz zainteresowania psychologią i rozwojem osobistym jej pasją jest biohacking.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn