Przewodnik po metodach rozwojowych

Rozwijać się można na wiele sposobów. Czasem trudno się w tym odnaleźć: coaching, mentoring, konsultacje, warsztaty, szkolenia, spotkania moderowane… Na czym to wszystko polega? 

 

W pracy z klientami korzystamy z różnych metod rozwojowych. Ich katalog jest oczywiście zamknięty, ale zdarza się nam odpowiadać na pytania klientów o metody pracy i różnice między nimi. 

 

Zacznijmy od metod pracy indywidualnej: 

 • Konsulting – to proces, w którym konsultant dostarcza klientowi specjalistycznej wiedzy i pomaga podejmować decyzje. Więcej o pracy konsultanta możesz przeczytać w poprzednim wpisie: https://pracujmniej.pl/adam-czym-ty-sie-wlasciwie-zajmujesz/
 • Coaching – to proces, w którym coach wspiera klienta w zmianie, w budowaniu samoświadomości i w osiąganiu celów. Wspiera poprzez zadawanie pytań, aktywne słuchanie, pracę z różnymi narzędziami (pracę z obrazem, metaforą, przestrzenią). Kluczowy jest fakt, że coach nie proponuje rozwiązań. 
 • Mentoring – to współpraca doświadczonego mentora z mniej doświadczonym mentee. Mentor dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, wypracowanymi metodami reakcji na różne sytuacje. W pracy z klientami często uczymy, jak być mentorem. Na przykład uczymy doświadczonego handlowca jak ma wdrożyć nowego handlowca albo uczymy doświadczonego menadżera – jak ma przekazywać wiedzę osobom tuż po awansie. 
 • Metody mieszane – to spotkania 1:1 w których korzystamy z metod używanych w  trzech powyższych sposobach pracy. Pracując w konsultingu – korzystamy z umiejętności i metod coachingowych. I jak sobie analizuję procesy prowadzone z klientami to właśnie takich „mieszanych” procesów jest najwięcej. Tutaj bardzo istotne jest: zakontraktowanie rezultatów współpracy, metod pracy, liczby i częstotliwości spotkań. 

Pracując z grupami zaś korzystamy z takich metod: 

 • Szkolenia – to forma przekazania uczestnikom konkretnej wiedzy. Prowadzone przez trenerów szkolenia obejmują zarówno elementy wykładowe (uczestnik siedzi i słucha 😊 ) jak i aktywne (dyskusje, ćwiczenia, elementy treningu). 
 • Warsztaty – to spotkanie grupy/zespołu, którego celem jest wypracowanie wcześniej określonego „produktu” warsztatów. Na przykład: warsztaty strategiczne z zarządem firmy – celem jest opracowanie i określenie celów strategicznych. Warsztaty handlowe – celem jest opracowanie ścieżki procesu handlowego i opisanie procesu rozmowy handlowej. Trener/konsultant moderuje takie spotkanie i pomaga w tworzeniu produktu warsztatów – dzieli się swoją wiedzą, rekomenduje rozwiązania.
 • Trening – to spotkanie grupy pracowników z trenerem skoncentrowane na rozwoju konkretnych kompetencji. Na przykład – rozwijamy umiejętności potrzebne handlowcom do prowadzenia efektywnych rozmów handlowych. Podczas trening omawiamy rzeczywiste sytuacje z najbliższej przyszłości (zaplanowanie spotkania z klientami). W oparciu o materiały ze szkolenia lub warsztatów uczestnicy prowadzą  symulacje rozmów, a trener pomaga, koryguje, udziela informacji zwrotnej.
 • Spotkania moderowane – to spotkanie grupy/zespołu, którego celem jest wypracowanie wcześniej określonego „produktu”, a moderator pilnuje przestrzegania ustalonych reguł spotkania oraz kontroluje czas dyskusji na poszczególne tematy. Z mojego doświadczenia wynika, że zarówno określenie reguł spotkania jak i określenie dokładnego harmonogramu pracy jest konieczne. Wtedy prowadzący spotkanie wie, kiedy przyspieszyć lub zakończyć dyskusje i wie w jaki sposób to zrobić. 

Oprócz metod aktywnej pracy z klientami, korzystamy także z innych narzędzi, które pomagają nam efektywnie pracować. Są to m.in.:

 • Ankiety wykonywane przez uczestników naszych projektów na różnych etapach projektu (przed, w trakcie i po projekcie).
 • Materiały udostępniane w formie folderów w chmurach, edytowalnych arkuszy i dokumentów.
 • Badania i testy psychometryczne (np. MTQ48 PLUS, ILM72, RMP i inne)
 • Zamknięte grupy dyskusyjne w różnych aplikacjach.
 • Zadania wdrożeniowe, prace domowe między spotkaniami wykonywane przez uczestników.
 • Praca off-line wykonywana przez trenerów/konsultantów. Na przykład analiza map procesów, spisanie procedur, tworzenie standardów. 

 

Podczas projektowania harmonogramu i wyboru metod rozwojowych analizujemy różne zmienne. Bardzo ważna jest dla nas skuteczność naszych działań a także gotowość klienta do współpracy. Często klienci chcą po prostu warsztat lub szkolenie. My zauważamy, że do rozwiązania trudności w firmie warto by było „pójść dalej” i rekomendujemy inne działania (np. procesy konsultingowe, procesy 1:1). 

Ostateczną decyzję podejmuje oczywiście klient. I zdarza się, że klient chce rozwiązać jakiś problem przy użyciu nieskutecznych metod albo mimo przekazywanych mu informacji – nie chce zauważyć problemu i się nim zająć. W takim przypadku – to my możemy podjąć decyzję o zakończeniu współpracy. Taka sytuacja ma miejsce rzadko, zawsze wyjaśniamy klientowi, dlaczego warto podejmować inne, bardziej skuteczne i najczęściej trudniejsze działania. 

 

Chcesz wiedzieć, jakie działania sprawdzą się w Twojej firmie? 

Napisz do nas, porozmawiajmy. Być może będziemy mogli pomóc Ci z Twoim wyzwaniem. 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn